Over ons

Margreet Kors (1967)

Opleiding & Werkervaring
Margreet studeerde arbeids- en organisatiepsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar afstudeeronderzoek had betrekking op de Assessment Center Methode. In 2003 haalde ze haar registratie voor NMI Mediator. Ze is aangesloten bij het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Ze is gecertificeerd om de OPQ te gebruiken. In 2009 heeft ze een opleiding gevolgd tot Online Coach.
Margreet heeft gewerkt in de wervings- en selectiebranche, als Hoofd personeelszaken bij een accountantskantoor en als assessmentpsycholoog bij een aantal grotere bureaus. Vanaf 1998 heeft ze deze ervaringen geintegreerd en werkt ze als zelfstandig loopbaanadviseur/psycholoog en trainer vanaf een bijzondere plek middenin de natuur.
Sinds 2008 is ze tevens betrokken bij de opleiding Toegepaste Psychologie aan de Hanzehogeschool Groningen.
Ze richt zich in haar manier van werken op de mens als geheel. Naast de competenties en persoonlijkheid is ook duidelijk aandacht voor o.a. de factoren als (voor)waarden voor de medewerker en lange termijn wensen.
Margreet is toegankelijk, persoonlijk en tegelijkertijd professioneel.


Caroelien Prins (1965)

Opleiding en werkervaring
Caroelien is haar loopbaan gestart in management ondersteunende en facilitaire functies. Na 10 jaar kwam zij tot de conclusie dat deze functies te weinig voldoening boden en heeft zij, na een loopbaanoriëntatie, besloten om commerciële economie (heao) te gaan studeren aan de Stenden University (voorheen Hogeschool Drenthe).

Na haar afstuderen is zij een aantal jaren werkzaam geweest in facilitaire management-, marketing- en werving en selectiefuncties. In 2006 heeft zij besloten om al haar levens- en werkervaring binnen zowel zakelijke en financiële dienstverlening, overheid, arbeidsbemiddeling als zorg te gaan inzetten bij het begeleiden van mensen op het gebied van loopbaanvraagstukken. Na het afronden van haar beroepsopleiding tot loopbaanadviseur bij Adriaan Hoogendijk is zij in 2008 gestart als zelfstandige.

De basis van waaruit zij werkt is “de mens centraal”. In steeds meer organisaties is de mens totaal uit beeld verdwenen. Terwijl de mens van onschatbare waarde is om organisaties en elkaar tot grote hoogte te laten stijgen. Haar passie en kracht ligt op het terrein van mobiliteit. Hoe zorg je dat je het beste uit jezelf haalt in een sterk veranderende omgeving? Zij heeft in de afgelopen jaren heel veel mensen mogen begeleiden naar een nieuwe werkplek die bij hen past. Zij doet dit in loopbaan- en outplacementtrajecten. Ook geeft zij trainingen op het gebied van sollicitatievaardigheden en jobmarketing waarbij mensen de tools worden aangereikt om een nieuwe werkplek te bemachtigen.

Caroelien is gecertificeerd voor het gebruik van de OPQ en DISC. Zij is aangesloten bij de Noloc (branchevereniging van loopbaanprofessionals).

Lucien Dijksma (1966)

Opleiding & Werkervaring
Lucien studeerde rechtsgeleerdheid en klinische psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij had als nevenrichting klinische arbeidspsychologie.

Na zijn studie psychologie heeft Lucien een praktijk voor eerstelijnspsychologie opgezet. Vervolgens was hij 6 jaar werkzaam als klinisch arbeidspsycholoog en beleidsmedewerker bij een grote zorginstelling. Als beleidsmedewerker kreeg hij te maken met vraagstukken op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom, verzuimbegeleiding, arbeidsreïntegratie, coaching en loopbaanbegeleiding.
Daarna was hij 5 jaar werkzaam bij een landelijke, commerciële zorginstelling. Hier deed hij psychologisch onderzoek en behandelde hij mensen met (arbeidsgerelateerde) psychische klachten. Als manager gaf hij mede vorm aan de toekomst van de zorginstelling.
Als klinisch arbeidspsycholoog met 11 jaar ervaring merkte hij dat verzuimbeperking bij psychisch zieke medewerkers een vak apart is. Zijn kennis laat zien dat opbouw en de timing van interventies tijdens een reïntegratietraject vragen om aandacht en maatwerk. Een louter protocollaire aanpak voldoet vaak niet. Vanaf 2005 zette hij zijn eigen koers uit als zelfstandige. In de afgelopen 5 jaar heeft hij diverse AOG trainingen ontwikkeld, waaronder mindful werken..
Lucien is aangesloten bij de VGCt (De Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie), de VCgP (de beroepsvereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie), de NVVP (Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten) en het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).